כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם מע"מ רשום מע"מ?

לא, נכון לעכשיו GrabzIt Limited אינה רשומה במע"מ. עם זאת אנו אוספים מספרי מע"מ כדי להקל על המעבר לרשום מע"מ לקל הנוגעים בדבר.