כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

קח צילומי מסך של כתובות URL של Unicode באמצעות GrabzIt

GrabzIt יכול לקחת צילומי מסך של כתובות URL של Unicode העשויות להיות בשפות שונות כמו ערבית או סינית. כמה דוגמאות כוללות:

http://www.aljazeera.net/topics/الثورة-السورية http://www.worldjournal.com/view/full_anews/26046428/article-反歐巴馬-期中選舉今投票-苦打保位戰?instance=m112