כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מדוע תמונות המסך לא מוחזרות באותו הסדר בו אני מבקש אותן?

מכיוון שרוב השיחות ל- GrabzIt נעשות בצורה סינכרונית ולכן הן אינן מעובדות בהכרח בו זמנית. זו הסיבה ש- GrabzIt מחזיר מזהה ייחודי לכל צילום מסך כשאתה משתמש ב- Save שיטה כך שניתן יהיה לשייך את המסך הנכון לפעולה הנכונה.

לכן יש לוודא שהמזהה הייחודי נרשם מכל צילום מסך או לחלופין העבירו מזהה מותאם אישית לזה URLToImage, URLToAnimation, URLToPDF or URLToTable שיטות כך שניתן יהיה לעבד אותה כראוי כאשר היא מוחזרת למטפל שלך.