כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

אירעה שגיאה בניסיון save צילום המסך

שגיאה זו מתרחשת כאשר ספריית הלקוחות אינה יכולה save קובץ מסך לכונן הקשיח. כדי להפסיק שגיאה זו, בדוק שהספרייה שאתה שומר את המסך שלה קיימת וכי לאפליקציה יש מספיק זכויות לכתוב עליה.