כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם GrabzIt עובד עם תוכנת תרשימים?

כן זה עושה כל עוד הוא משתמש ב- JavaScript ולא ב- Flash. שים לב שייתכן שתצטרך להחיל עיכוב כדי לאפשר את התרשים להציג.