כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם SVG נתמך?

כן, השירות שלנו תומך במלואו ב- HTML 5 ובכל סוגי האלמנטים של SVG.