כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מהם תצלומים שנותרו?

התצלומים הנותרים הם מספר צילומי המסך, צילומי הטבלה והווידאו המקוון להמרות GIF מונפשות שניתן ליצור לפני חידוש הקצבה שלך, בתאריך החידוש. מספר התצלומים הנותרים לא מושפע מגריטה אלא אם כן אתה מתקשר ספציפית לפונקציונליות המסך מתוך מגרד רשת.

מה קורה אם אני עוברת את הגבול שלי?

אם אתה עובר את המגבלה שלך אתה לא יכול להכניס עוד תצלומים עד שהחבילה שלך תתחדש, או שתרכוש חבילה זו או אחרת.