כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד פועלת עדיפות ללכידה?

עדיפות לכידת משתמשים במצבים הנדירים שבהם התבקשו תצלומים מונחים בתור. ככל שהעדיפות גבוהה יותר כך קרוב יותר לחזית התור יוצב הלכידה.

סדר העדיפויות עבור כל חבילה של GrabzIt הוא כמפורט להלן:

  • חבילה חינם - נמוכה מאוד
  • חבילת כניסה - נמוכה
  • חבילה מקצועית - בינונית
  • חבילה עסקית - גבוהה
  • חבילה ארגונית - גבוהה מאוד