כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מדוע תוכן PDF אינו ממלא את רוחב העמוד?

אם רוחב התוכן אינו ממלא את רוחב העמוד, בדוק שאין בדף האינטרנט היעד אלמנטים ב- HTML בעלי רוחב קבוע.