כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם ניתן להשתמש באותה חבילה / חשבון באותה אתרים מרובים?

כן, ניתן להשתמש באותה חבילה / חשבון באתרים או תחומים מרובים. רק וודא שמשמשים באותו מפתח יישומים וסוד בכל המקומות.