כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מה גודל המסך המרבי?

גודל המסך המרבי תלוי בחבילה שלך. עם זאת עבור החבילה המקצועית ומעלה אתה יכול ליצור צילום מסך עם רוחב מקסימלי של 10,000 פיקסלים וגובה אינסופי, אך זכור שרוחב וגובה הדפדפן צריכים להיות גדולים מממדי המסך.

בעוד שנקבע כי גובה מסך המסך הוא אינסופי במציאות, ישנו גובה מקסימלי של 65500 פיקסלים עקב ריסטרה של מערכת ההפעלהints.

אם אתה משתמש באפשרויות המסך של אורך המסך המלא וגודל מלא, גובה המסך יכול להיות כל דבר עד לגבול הקשיח של 65500 פיקסלים. מכיוון שתמונת המסך תואמת את גובה עמוד האינטרנט שממוקד אליו.