כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

Java: גרסת major.minor לא נתמכת

זה נגרם כתוצאה מקובץ GrabzIt Jar עבור Java 5 +. אתה יכול לחבר מחדש את קוד המקור עם גרסת ה- Java שלך או להתקין את Java 5 +.