כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כתובת אתר לא חוקית להתקשרות חוזרת. אנא ספק כתובת אינטרנט חוקית.

שגיאה זו מצביעה על כך שכתובת האתר בה אתה משתמש ככתובת האתר שלך להתקשרות אינה כתובת URL חוקית.

אנא וודא שאתה משתמש בכתובת אתר חוקית כגון http://www.example.com/handler.php. אם אתה משתמש באחד מיישומי ההדגמה שלנו, בדוק בקובץ התצורה שהגדרת את כתובת ה- URL של ההתקשרות כהלכה למיקום המטפל שלך וזו כתובת URL מוחלטת תקפה.

אם אתה בודק זאת במחשב המקומי שלך ולא על שרת אינטרנט ציבורי, תצטרך לשנות את הקוד שלך כדי להשתמש ב במקום זאת שיטה סינכרונית.

במקרה שאתה מבולבל לגבי מהו מטפל התקשרות חוזרת. מטפל התקשרות חוזר נקרא כאשר השלמת הצילום יחד עם המידע הנדרש כדי לאפשר ליישום שלך לעבד את צילום המסך וכו '.