כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם ניתן להשתמש בממשק ה- API של GrabzIt ב- JavaScript באתרי HTTPS?

כן, ממשק API של GrabzIt של JavaScript תומך HTTPS אתרים. רק תשתמש ספריית JavaScript של GrabzIt והפרוטוקול הנכון לאתר שלך ישמש באופן אוטומטי. להלן דוגמה לשיחה.

GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.spacex.com").Create();