כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מדוע Grabz זה השבית את השריטה שלי?

GrabzIt יבטל אוטומטית את a גרד רשת זה פועל כאשר של המשתמש גרד את הגבלת הדפים אזל, כדי למנוע את פעולתו שוב כאשר לא ניתן לחלץ נתונים.

כדי למנוע זאת שדרוג ובחר מגבלת דף גרוטאות גדולה יותר.