כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מדוע כל הבקשות שלי לתאריך ה- API של GrabzIt מתפוגגות?

אם כל הבקשות שלך לממשק ה- API של GrabzIt לעולם לא מסתיימות ואז פסק זמן, אז יכולה להיות בעיה ברשת שלך.

הבעיה הסבירה ביותר היא בעיה של חומת אש או תצורת רשת; יתכן וזה נעשה באופן אוטומטי על ידי מארח האינטרנט שלך, במיוחד אם הגשת בקשות רבות לממשק ה- API שלנו. זכור שאם אתה מבצע שיחה יחידה אל ה- SaveTo שיטה זו לבדה תתקשר לשרתים שלנו כל שלוש שניות.

אם אתה חושב שזה קרה לך הדבר הראשון שעליך לעשות הוא לפנות למארח האינטרנט שלך כדי לבדוק אם הדומיין api.grabz.it נחסם, אם זה, עליך לבקש מהם לבטל את החסימה.

לאחר מכן עליך לוודא שאתה משתמש ב- שיטה אסינכרונית לתקשר עם ה- API של GrabzIt.