כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מדוע נלחץ צילום המסך באורך המלא שלי?

צילום מסך באורך מלא נוצר על ידי העברת פרט -1 לפרמטר גובה הדפדפן, היוצר תמונה באורך האתר.

אם תיצור צילום מסך באורך מלא תמונה גדולה זו תכווץ כך שתתאים into רוחב וגובה שציינת, או רוחב וגובה ברירת המחדל של החבילה שלך.

אם ברצונך ליצור צילום מסך עם הסמל אותו גודל כאתר עליך להעביר -1 לפרמטרים לרוחב וגובה.