כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

איך עובדים תקופות חינם?

בעת שדרוג או שדרוג לאחור ניתן להחיל תקופת חינם בחשבונך, עד חמש שנים לכל היותר. במהלך תקופה זו חשבונך לא יחויב.

מספר התצלומים וגודל מגבלת העמודים של הגרד יבוצעו ביחס למספר הימים החופשיים בתקופה החופשית.

אז עבור חבילת כניסה עם צילומי מסך של 5000 ושבעה ימים בחינם, מספר התצלומים מחושב כ- 5000 / 30.5 x 7. מתן קצבה של צילום 1148 למשך תקופת הניסיון של שבעה ימים.

לאחר סיום תקופת הניסיון החשבון מתחדש כרגיל כאשר תוקף התקופה החופשית.