כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם אתה תומך בפלאש?

כן, יש לנו תמיכה מוגבלת ב- Flash!

צילומי מסך של תמונה ו- PDF תומכים כעת בפלאש על בסיס ניסיוני. מכיוון שכך תוכן Flash לא יתפס ללא קשר למשך העיכוב שצוין. זו בעיה שלא סביר שתפתור.