כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד לתקן את השגיאה 'יש לספק מסנן'?

אם גרד רשת נכשל בהחזרת הודעה המתחילה "יש לספק מסנן ..." השיטה מחייבת פרמטר פילטר המגדיר אילו נתונים יש לחלץ מדף אינטרנט.

כדי ליצור את פרמטר הסינון, הציב את הסמן לאן שהסינון אמור ללכת, על ההודעה המלאה לקוד להצביע האם זה אמור להיות. ואז לחץ על כפתור סינון.

דוגמה להוראות גירוד עם פרמטר פילטר, מוצגת להלן. שים לב כי מסנן זה ישתנה על בסיס דף האינטרנט ממנו אתה מחלץ נתונים.

Page.getTagValues({"position":1,"tag":{"equals":"td"},"attribute":{"equals":"data-label"},"parent":{"tag":{"equals":"tr"}}});