כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד אוכל להשתמש בפונקציונליות ייבוא ​​/ ייצוא של משימות מתוזמנות?

לפני שתוכל לייבא את המשימות המתוזמנות שאתה צריך ייצא ריק קובץ משימה מתוזמן. כל שורה בקובץ תואמת משימה מתוזמנת חדשה.

אם אתה מבולבל לגבי הנדרש בקובץ המשימות המתוזמן הדרך הטובה ביותר לברר מהו יצירת חדש משימה מתוזמנת ואז ייצא אותו כדי לראות אילו נתונים ממלאים. לאחר מכן תוכל להשתמש באותה פורמט ליצירת שורות משימות מתוזמנות חדשות בקובץ הייבוא.

מדוע המשימות המתוזמנות שלי לא מתחילות מייד?

אם קבעת תאריך התחלה בעבר המשימה המתוזמנת שלך לא תתחיל מייד, במקום זאת אל תגדיר תאריך התחלה כדי לגרום למשימה המתוזמנת להתחיל מייד. אחרת הגדר תאריך התחלה בעתיד כדי שהמשימה המתוזמנת שלך תהיה בתאריך שצוין.