כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

אני רוצה לחסום גישה למטפל התקשרות שלי למעט מ- GrabzIt, האם זה אפשרי?

כן, למרות שזה לא מעשי לרשימה הלבנה של ההתקשרויות שלנו לפי כתובת IP. לכל כותרות ההתקשרות שלנו יש כותרת סוכן משתמש של GrabzIt לכן אתה יכול להשתמש ב- .htaccess או בשיטה אחרת כדי לחסום את כל בקשות HTTP למטפל שלך פרט לבקשות עם GrabzIt סוכן משתמש.

להלן דוגמה ל- htaccess:

SetEnvIf User-Agent .*GrabzIt* grabzit

Order deny,allow
Deny from all
Allow from env=grabzit

התקשרות חוזרת היא התקשורת הישירה היחידה בין שרתי הלכידה שלנו לאפליקציה שלך. כל שאר התקשורת צריכים לעבור דרך שרתי האינטרנט שלנו.