כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם אוכל לבצע תשלומים שנתיים?

אפשר לבצע תשלומים שנתיים, ולא תשלומים חודשיים בעת ההרשמה.

לשם כך, עבור לדף השדרוג. לאחר מכן לחץ על התפריט הנפתח בתחתית העמוד האומר מנוי חודשי ושנה במקום זאת למנוי שנתי. או המנוי לשנה אחת בלבד אם ברצונך להירשם לשנה אחת ולא לחדש באופן אוטומטי את המנוי שלך כל שנה.