כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מהי מגבלת עמוד השריטה?

מגבלת עמוד השריטה היא מספר דפי האינטרנט שבהם מגרד רשת יכול לגרד לפני שמגבלת העמוד שלך תתחדש בתאריך החידוש. בכל פעם שמגרד האינטרנט חוצה דף אינטרנט במהלך הגרד שלך נעשה שימוש בדף אחד במגבלת עמוד המגרד. מגבלת עמוד השריטה אינה מושפעת מצילום תצלומים.

מה קורה אם אני עוברת את הגבול שלי?

אם אתה חורג מהמגבלה שלך אתה לא יכול לעשות עוד גרוטאות עד שהחבילה שלך תתחדש, או שתרכוש חבילה זו או אחרת.

It's a good idea when creating your scrape to use the מגבלת גרד option on the Scrape Options tab. This will limit your scrape to set number of pages, allowing you to see if it works before doing a full scrape.