כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מה המשמעות של תאריך החידוש בחשבוני?

תאריך החידוש פירושו פשוט כי בתאריך זה החשבונות שלך הקצאת לוכדים ו לגרד את מגבלת העמודים יתחדש.

הקצאת התצלומים שלך תאופס למספר התצלומים שהחבילה שלך מוקצבת לחודש. כך שאם יש לך חבילה בחינם ותאריך החידוש שלך היה ביום ה- 3 של ספטמבר, התצלומים הנותרים שלך יחזרו לכדי לכידת 500 (מספר התצלומים שהחבילה החינמית מקבלת בחודש) בתאריך זה. למרות שמגבלת העמודים הגרדיים שלך תאופס גם לסכום שצוין בחבילה שלך.