כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

אמנם אתה יכול כמובן ליצור א לגרד ריק, תבניות נועדו לפתור או לספק פו פתיחהint לדרישות הנפוצות.

בדוק את כל הקישורים באתר

גרד תבנית
תבנית גירוד זו תעקוב אחר כל קישור באתר כדי להבטיח שאף אחת מהן לא תישבר.
בחר תבנית

בדוק את כל התמונות באתר

גרד תבנית
תבנית גירוד זו תעקוב אחר כל קישור באתר ותבדוק כי אין תמונות שבורות.
בחר תבנית

הורד את כל התמונות באתר

גרד תבנית
תבנית גירוד זו תעקוב אחר כל קישור באתר ותוריד את כל התמונות שנמצאו.
בחר תבנית

חלץ את כל כתובות הדואר האלקטרוני באתר

גרד תבנית
תבנית גירוד זו תעקוב אחר כל קישור באתר ותמצה כתובות דוא"ל שנמצאו.
בחר תבנית

חלץ את כל הקישורים באתר

גרד תבנית
תבנית גרידה זו תעקוב אחר כל קישור באתר ותחלץ את כל ההיפר-קישורים שנמצאו.
בחר תבנית

הורד אתר אינטרנט

גרד תבנית
תבנית גירוד זו תוריד את כל דפי האינטרנט ואת כל המשאבים, כגון תמונות, CSS וקבצי סקריפט מאתר.
בחר תבנית

המרת אתר into מסמכי PDF מקושרים

גרד תבנית
מצא את כל הקישורים באתר ובכל דף אינטרנט המיר אותו למסמך PDF עם כל הקישורים המקומיים שהוחלפו בקישורים למסמכי PDF אחרים שהומרו.
בחר תבנית

המרת כל עמוד באתר into PDF

גרד תבנית
תבנית גירוד זו תעקוב אחר כל קישור באתר ועבור כל דף אינטרנט תמיר אותו למסמך PDF.
בחר תבנית

העתק להגן על אתר

גרד תבנית
זה ממיר כל דף אינטרנט באתר ל- PDF עם watermark המכיל את הזמן שנוצר בפינה השמאלית התחתונה של המסמך.
בחר תבנית

המרת אתר into מסמכי DOCX מקושרים

גרד תבנית
מצא את כל הקישורים באתר ובכל דף אינטרנט המיר אותו למסמך DOCX כאשר כל הקישורים המקומיים הוחלפו בקישורים למסמכי Word אחרים שהומרו.
בחר תבנית

המרת כל עמוד באתר into DOCX

גרד תבנית
תבנית גירוד זו תעקוב אחר כל קישור באתר ועבור כל דף אינטרנט, תמיר אותו למסמך DOCX.
בחר תבנית

צילום מסך כל עמוד באתר

גרד תבנית
תבנית גירוד זו תעקוב אחר כל קישור באתר ועבור כל דף אינטרנט תצלם צילום מסך.
בחר תבנית

צלם צילומי מסך באורך מלא של כל עמוד באתר

גרד תבנית
תבנית גירוד זו תעקוב אחר כל קישור באתר אינטרנט ולכל דף אינטרנט תצלם צילום מסך באורך מלא.
בחר תבנית

אזהרהחרגת ממגבלת הדף לגרד! שדרג עכשיו להגדיל את הגבול שלך!

כתובת האתר של דף האינטרנט שאליו ברצונך להפעיל את התבנית
התחל לגרד