כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

חילוץ ערכים מטקסט באמצעות תבניות

כמה שיטות ב- מגרד האינטרנט של GrabzIt כמו Page.getValue השיטה מאפשרת לחלץ נתונים מהטקסט על ידי ציון תבנית, המגדירה כיצד ללכוד את החלק הרצוי של הטקסט המוחזר. הערך ללכידה מסומן על ידי ה- בתבנית. למשל ללכוד את הגיל מ'הגיל שלי בן 33 '. הדפוס 'My age is .' ישמש.

Page.getTagValue({"tag":{"equals":"p"}}, 'My age is .');