כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

חילוץ ערכים מטקסט באמצעות תבניות

כמה שיטות ב- מגרד האינטרנט של GrabzIt כמו Page.getValue השיטה מאפשרת לחלץ נתונים מהטקסט על ידי ציון תבנית, המגדירה כיצד ללכוד את החלק הרצוי של הטקסט המוחזר. הערך ללכידה מסומן על ידי ה- {{VALUE}} בתבנית. לדוגמה כדי ללכוד את הגיל מ- 'גילי הוא 33.' הדפוס 'My age is {{VALUE}}.' ישמש.

Page.getTagValue({"tag":{"equals":"p"}}, 'My age is {{VALUE}}.');