כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

בצע פעולה רק פעם אחת במהלך השריטה

לפעמים כשאתה מבצע גרד אתה צריך לבצע פעולה פעם אחת במהלך כל הגרד, כגון כניסה או ביצוע חיפוש, עם מגרד האינטרנט של GrabzIt זה קל. ראשית כל צור גרד חדש עם הפרטים הרגילים כמו עמוד הפתיחה של הגרד וכל אפשרויות אחרות.

לאחר מכן עבור אל הוראות לגרד והזן את הטקסט למטה.

if (Global.get("myaction") != "done")
{
    Global.set("myaction", "done");
    //Put the action you only want to do once here
}

הקוד שלמעלה משתמש במשתנה גלובלי הנקרא myaction כדי לבדוק אם הפעולה בוצעה. אם המשתנה הגלובלי לא מוגדר ל- עשה הפעולה בתוך ההצהרה אם מתבצעת ו- myaction משתנה מוגדר כך שהוא לא יבוצע שוב.