כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מניפולציה של מערכים

מגרד האינטרנט של GrabzIt מספק מספר שיטות כלי עזר כדי להקל על הטיפול במערכים. הקלה ביותר היא contains ההפגנה להלן. שיטה זו תחזור נכונה אם המערך הנחפש מכיל את הערך שצוין.

var items = [1,2,3,4];

if (Utility.Array.contains(1, items))
{
    //this code will be executed because the items array contains a 1.
}

השיטה לעיל תבצע את הקוד הכלול ב- if הצהרה אם 1 כלול ב- items מערך.