כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

תנאים

תודה שבחרת ב- GrabzIt. על ידי כניסה או שימוש באתר GrabzIt בכתובת grabz.it ("אתר") או לשירותים הקשורים ל- GrabzIt ("שירות"), אתה מסכים לתנאים ולהגבלות שלהלן. אם אינך מסכים לתנאים ולהגבלות הבאים, אל תשתמש באתר או בשירות.

התנאים וההגבלות הבאים, כמו גם כל שינוי עתידי ("התנאים") הם חוזה בינך לבין חברתך ("אתה" או "שלך") לבין GrabzIt Limited ("GrabzIt," "אנו," "אותנו, "או" שלנו ") בנוסף לכל הסכם אחר שעשוי להיות לך עם GrabzIt. על ידי שימוש באתרי GrabzIt, כולל, אך לא רק, grabz.it, יישומי תוכנה ותכנות יישומים intנחלות (ביחד, "השירותים"), אתה מאשר שקראת, הבנת, מקבלת ומסכים להיות מחויב לגירסה העדכנית ביותר של תנאים אלה.

תנאי שימוש אלה מתייחסים לתנאים שלנו מדיניות הפרטיות , אשר חלים גם על השימוש שלך באתר שלנו. ראה בהמשך כיצד אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך.

GrabzIt Limited ("grabz.it") שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להחליף תנאים והגבלות אלה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של GrabzIt. GrabzIt Limited תציין בתחתית תנאים ותנאים אלה את התאריך בו עודכן המסמך האחרון. כל שינוי ייכנס לתוקף מייד עם פרסום הגירסה המתוקנת באתר (או תאריך אפקטיבי מאוחר ככל שניתן יהיה לציין בתחתית התנאים המתוקנים). המשך השימוש שלך באתר או בשירות לאחר פרסום כל שינוי בתנאים ותנאים אלה יהווה הסכמתך לשינויים כאמור. אם אינך מסכים לשינויים, עליך להפסיק להשתמש באתר ובשירות. בנוסף, GrabzIt עשויה לספק שיטות אחרות בהן תוכל לקבל תנאים והגבלות אלה או שינויים בתנאים והגבלות אלה.

מתן רישיון מוגבל

בכפוף לעמידה בתנאים, Grabz זה מעניק לך בזאת רישיון לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, ניתן לביטול, ברחבי העולם לגישה לשירותים ושימוש בהם. כל הזכויות שלא ניתן לך במפורש שמורות על ידי GrabzIt ומורשיה. שירותים מסוימים עשויים לדרוש יצירת חשבון באמצעות תהליך רישום או הרשמה. יתר על כן, שירותים מסוימים עשויים לדרוש תשלום אגרות כדי להפעיל את חשבונך. הרישיון המוגבל לשימוש וגישה לשירותים אלה מוגבל עוד יותר על ידי יצירת חשבון מדויק ומוצלח שלך ומתן תשלום הולם ככל שיידרש. אם אתה מפר את התנאים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפי שיקול דעתנו הבלעדי לסיים את הרישיון המוגבל שלך ללא הודעה מוקדמת.

אגרות

GrabzIt שומרת לעצמה את הזכות לגבות עמלות בגין השימוש שלך בשירותים, כמתואר במהלך תהליך רישום החשבון או בעת ביצוע שינויים בתוכנית חשבונך. GrabzIt אינה מחויבת לספק החזרים כספיים או זיכוי במשך חודשים חלקיים של השירותים, שדרוגים או שדרוגים לאחור, או זמן לא מנוצל במהלך המנוי שלך. כל העמלות אינן כוללות את כל המסים, ההיטלים או החובות שהוטלו על ידי רשויות המס, ואתה תהיה אחראי לתשלום כל המסים, ההיטלים או החובות הללו. אתה מסכים לשלם עבור כל מיסים כאלה שעשויים לחול על השימוש שלך בשירותים ותשלומים שבוצעו על ידך בזה.

אנא שימו לב כי פירוק חשבונכם עשוי להוביל לאובדן תוכן, תכונות או יכולת חשבונכם. GraBZIT אינה מקבלת כל אחריות בגין אובדן כזה או אחר.

שינויים בשירותים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות מחירים שפורסמו ללא הודעה מוקדמת. יתר על כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המחירים עבור השירותים הקשורים לחשבונך ובלבד ש- GrabzIt יודיע לך בכתובת הדוא"ל המשויכת לחשבונך תוך 30 יום לפני כל שינוי כזה. GrabzIt שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ומעת לעת לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את השירותים (או כל חלק מהם) עם או בלי הודעה מוקדמת. GrabzIt לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בכל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקת השירותים.

אבטחת שירות

לאחר תוצאת תפיסה או גרד, אנו לא נוכל לראות אותה או לשנות אותה אלא אם כן אושרה על ידיך או נאלץ על פי חוק.

מדיניות החזר כספי וביטול

אתה האחראי הבלעדי לביטול נכון של חשבונך. דוא"ל, טלפון, צ'אט או בקשה בכתב לביטול חשבונך אינם נחשבים לביטול. אתה יכול לבטל את חשבונך בכל עת על ידי לחיצה על כפתור "בטל הרשמה" שבך דף חשבון כשאתה מחובר. לאחר ביטול חשבונך ישודרג אוטומטית עם הגעת תאריך החידוש שלך.

Grabz זה רשאי לסיים את חשבונך ללא הודעה מוקדמת במקרה שתפר את התנאים האלה. בנוסף, חשבון בחינם שאינו פעיל כבר שישה חודשים או חשבון עם כתובת דוא"ל לא חוקית יסתיים. אם GrabzIt תסיים את חשבונך כמותר בתנאים אלה, ביטולך ייכנס לתוקף באופן מיידי ולא תחויב שוב. במקרה של סיום כלשהו, ​​GrabzIt לא תחזיר אף אחד מהעמלות ששולמו מראש. סיום כזה של השירותים יביא לביטול או מחיקה של חשבונך או גישה לחשבונך, וחילוט והוויתור על כל התוכן בחשבונך. GrabzIt שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות למישהו מכל סיבה שהיא ובכל עת.

אם אינך מרוצה מהשירות הניתן על ידי GrabzIt מכל סיבה שהיא, אנו נעניק לך החזר מלא אם ביצעת את הרכישה בתוך 30 ימים. יתר על כן, אם נרשמת כמנוי במשך יותר מחודש והיית לא מרוצה מהחבילה שאתה מנוי אליה, מכל סיבה שהיא, תוכל לבטל את המנוי ולקבל החזר מלא עבור חודשי המנוי הנוכחיים שלך ותשלום מראש.

אחריות מוגבלת

שירות האינטרנט ניתן ללא אחריות לבקשות שירות עקב אופי בלתי צפוי של Intחביון ארנט.

הצהרת אחריות / הגבלת אחריות

אתה מבין ומסכים במפורש כי:

למעט כמובטח במפורש בתנאים, כל השירותים ניתנים "כפי שהם" ומגראזיט מגלה כי כל האחריות והתנאים ביחס לשירותים, בין אם מדובר במפורש, במשתמע או בחוק, לרבות כל תנאים והתחייבויות הנוגעות לתנאים והתחייבויות בנושא תנאי התחייבות , כותרת ואי-הפרה.

למעט ככל שמצוין באופן מפורש בתנאים, בשום מקרה לא תישא גרביציט או ספקי ההיבט שלה אחראים לכל נזקים שיבואו או קשורים לשימוש או הביצוע של השירותים, לרבות ללא הגבלה, אך ללא הגבלה, שימוש, נתונים או רווחים או נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי. הצהרת אחריות זו חלה על כל גורמי הפעולה, בין אם בחוזה, בנזיקין (לרבות כשלנות) או בכל דרך אחרת ובלי שום קשר לכישלון נזק כלשהו לתכליתו המהותית.

יתר על כן כמספק שירות, במקרה שיש לך סכסוך עם אתר שאתה מגיש ביחס לשימוש (או שימוש לרעה) באף אחד מהשירותים, אתה משחרר מוגבלת של GRABZIT (והנושאים, המנהלים, הסוכנים, הסוכנים שלנו, ג'וINT הרפתקאות ועובדים) מכל תביעות, דרישות ונזקים (בפועל וכתוצאה מכך) מכל סוג וטבע, ידועים ובלתי ידועים, חשודים ובלתי חשודים, חשופים ובלתי מוסתרים, שאינם מודעים ואינם מודאגים.

GRABZIT אינו מתחייב כי (I) השירותים יעמדו בדרישותיך או בציפיותיך, (II) כי הגישה שלך לשירותים או לשימוש בהם תהיה או"םINTפגום, בזמן, מאובטח או נטול שגיאות, (III) כי כל פגמים בשירותים יתוקנו, או (IV) שהשירותים או כל שרת שבאמצעותם אתה ניגש לשירותים הם ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

כל חומר שהורד או הושג באופן אחר באמצעות השימוש בשירותים יושג בהבחנה ובסיכון הבעלים שלך, ואתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק כלשהו למערכת המחשבים שלך או לאובדן נתונים שתוצאות מסוימות מהמחשבים האמורים ביותר. שום ייעוץ או מידע, בין בעל-פה ובכתב, שהושג על ידיך מ- GraBZIT או דרך השירות או השירותים, לא יצור כל אחריות שלא הוגדרה במפורש בתנאים אלה.

מגבלות שימוש

אנו עשויים אך איננו מחויבים להסיר תכנים וחשבונות המכילים תוכן שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי הם בלתי חוקיים, פוגעניים, מאיימים, הוצאת דיבה, השמצה או התנגדות אחרת או מפרים את צד כלשהו intקניין רוחני או תנאים והגבלות אלה. אנו נכבד בקשות לתכנים הקשורים למבוגרים, אך אנו עושים זאת על פי שיקול דעתנו.

איננו טוענים intזכויות קניין רוחני על החומר שאתה מספק לשירות GrabzIt Limited. כל החומרים שאתה מעלה נשארים שלך. יהיה עליך לשאת בסיכון של כל נושא זכויות יוצרים או פרטיות שעלולים להתעורר בשימוש שלך בנתונים המופקים מצד שלישי. יתר על כן, באחריותך להשתמש בשירותי GrabzIt בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים.

ארגון או אדם פרטי המשתמש בחשבון חינמי מוגבל לחשבון יחיד בלבד. בנוסף, אין לגשת לממשקי ה- API שלנו באמצעות חשבונות חינמיים באמצעות VPN או פרוקסי. אין מגבלות כאלה חלות על תשלום עבור חשבונות.

GrabzIt Limited שומרת על הזכות לדחות או לבטל חשבון אם היא חושבת שהנתונים עשויים להיות מנוצלים או שתהליך האיסוף עשוי לפגוע בתפקודו של אתר מרוחק.

מידע אישי

אנו נשתמש במידע האישי שלך רק כמפורט ב מדיניות הפרטיות .

תוכן אתר

כל שאר הרכיבים באתר זה (כולל טקסט וגרפיקה) מוגנים בזכויות יוצרים על ידי GrabzIt Limited. אינך רשאי לשנות, להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא חומר מאתר זה. אנו מספקים קישורים ו- pointארס ל Intאתרי ארנטintבסיוע צדדים שלישיים. אנו לא לוקחים אחריות לתוכן של כתובות אתרים אלה. קישורים המתנגשים עם חוק רגיל יימחקו מייד.

צרו קשר

אם יש לך שאלות לגבי תנאי השירות אנא צור קשר. לחלופין, תוכלו להגיע אלינו גם בטלפון 44-20-3468-1854+ או כתוב לנו ב- GrabzIt Limited, 63/66 האטון גארדן, סוויטה בקומה החמישית 23, לונדון, EC1N 8LE, בריטניה.

עדכון אחרון: 17th מאוגוסט 2021