כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

קח צילום מסך של אתר לנייד עם רובי

ממשק API של רובי

אל האני ממשק API של GrabzIt Ruby מספק את היכולת לצלם צילומי מסך של גרסאות סלולריות לאתרי אינטרנט, אולם לא לכל האתרים גרסאות ניידות מיוחדות ולכן יתכן שזה לא יעבוד בכל הנסיבות. ניתן לבקש צילום מסך לנייד הן עבור צילומי מסך והן של תמונות מסך PDF וגם עבור חילוץ טבלאות.

לשם כך עליכם להשתמש לעבור 1 אל ה- requestAs שיטת אובייקט האפשרויות בעת יצירת א תמונה, PDF or שולחן, כפי שמוצג מטה. לאחר מכן זה יבקש את הגרסה הסלולרית של אתר היעד.

כדי לקבל צילום מסך אימותי יותר לנייד, כדאי גם להעביר רוחב דפדפן סלולרי רגיל ל- browserWidth שיטה או אם אתה יוצר PDF בחר גודל עמוד קטן יותר.

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.format = "png"
options.browserWidth = 320
options.width = 256
options.height = 256
options.requestAs = 1

grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzItClient.url_to_image("https://www.tesla.com", options)
grabzIt.save("http://www.example.com/handler/index")