כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

אירועי מסך עם ASP.NET

ממשק API של ASP.NET

ממשק ה- API של ASP.NET של GrabzIt תומך גם באירועים, להלן דוגמה להקצאת מטפל ל- ScreenShotComplete אירוע לפני שקוראים למסך המסך. ואז לאחר השלמת צילום המסך את הקוד בתוך grabzIt_ScreenShotComplete שיטה נקראת.

private GrabzItClient grabzIt = GrabzItClient.Create("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")%>");

protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{ 
  grabzIt.ScreenShotComplete += grabzIt_ScreenShotComplete;
  grabzIt.URLToImage("https://www.tesla.com"); 	

  //The below line specifies the GrabzIt.ashx handler inside the GrabzIt.dll
  grabzIt.Save(HttpContext.Current.Request.Url.Scheme + "://" + 
  HttpContext.Current.Request.Url.Authority + HttpContext.Current.Request.ApplicationPath
  + "GrabzIt.ashx");
}

//The event method saves the screenshot
protected void grabzIt_ScreenShotComplete(object sender, ScreenShotEventArgs result)
{
  GrabzItFile file = grabzIt.GetResult(result.ID);
  file.Save(Server.MapPath("~/results/"+result.Filename));
}

סוף סוף קבע את התצורה של ה- web.config כך ש- GrabzIt.ashx points ל מטפל מוטבע ב GrabzIt DLL. אם זה לא נעשה כראוי, ScreenShotComplete האירוע לא יפטר.

תזכור את זה תתקשר בחזרה לא יעבוד אם היישום שלך ממוקם באתר localhost.

<httpHandlers>
    <add verb="*" path="GrabzIt.ashx" type="GrabzIt.Handler, GrabzIt" />
</httpHandlers>