כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

טיפול בשגיאות באמצעות ASP.NET

ממשק API של ASP.NET

על מנת לאפשר למפתחים לטפל בשגיאות באופן תכנותי, כאשר מתרחשת שגיאה ממשק API של GrabzIt ASP.NET זורק GrabzItException המכיל קוד שגיאה הממפה ישירות לשגיאה. כיצד כל קוד שגיאה ממפה לשגיאה מצוין בטבלה שלהלן, זה מונע את הצורך לנתח הודעות שגיאה.

להלן מופיעה דוגמה לחריג GrabzItException המשתמש בקודי שגיאה כדי לקבוע כיצד לטפל בשגיאה.

try
{
  GrabzItClient grabzIt = GrabzItClient.Create("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")%>");
  grabzIt.URLToImage("https://www.tesla.com");
  grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
}
catch(GrabzItException e)
{
  if (e.Code == ErrorCode.ParameterNoURL)
  {
    //Please enter a URL
  }
}

בדיקת קוד שגיאה

ערך Enum תיאור קופונים
פרמטר NOURL כתובת אתר חסרה 100
פרמטר InvalidURL כתובת אתר שצוינה אינה חוקית 101
פרמטר לא קיים כתובת אתר שצוינה אינה קיימת 102
פרמטרMissingApplication Key מפתח היישום חסר 103
פרמטר לא מוכר יישומים מפתח מפתח היישום אינו מזוהה 104
פרמטרississignature חתימה חסרה 105
ParameterInvalidSignature החתימה אינה חוקית 106
ParameterInvalidFormat הפורמט שצוין אינו חוקי 107
ParameterInvalidCountryCode קוד המדינה שצוין אינו חוקי 108
ParameterDuplicateIdentifier מזהה שצוין כבר קיים 109
ParameterMatchingRecordNotFound הרשומה המתאימה לא נמצאה 110
פרמטר InvalidCallBackURL כתובת האתר של ההתקשרות שצוינה אינה חוקית 111
פרמטר NonExistantCallBackURL כתובת אתר להתקשרות חוזרת אינה קיימת 112
ParameterImageWidthTooLarge רוחב התמונה שצוין גדול מדי 113
ParameterImageHeightTooLarge גובה התמונה שצוין גדול מדי 114
פרמטר BrowserWidthTooLarge גובה הדפדפן שצוין גדול מדי 115
פרמטר BrowserHeightTooLarge רוחב הדפדפן שצוין גדול מדי 116
פרמטר DelayTooLarge העיכוב שצוין גדול מדי 117
פרמטרInvalidBackground פרמטר רקע לא חוקי עבור PDF 118
פרמטר InvalidIncludeLinks פרמטר קישורים לכלול לא חוקי עבור PDF 119
ParameterInvalidIncludeOutline פרמטר מתאר לכלול לא חוקי עבור PDF 120
פרמטר לא תקףPageSize גודל דף PDF לא חוקי 121
פרמטר לא תקףPageOrientation כיוון עמוד לא חוקי עבור PDF 122
פרמטר VerticalMarginToo גדול שוליים אנכיים עבור PDF גדולים מדי 123
פרמטר אוזן מרכזיinToo גדול שוליים אופקיים עבור PDF גדולים מדי 124
ParameterInvalidCoverUrl כתובת אתר כיסוי לא חוקית ל- PDF 125
פרמטר NonExistantCoverUrl כתובת אתר כריכה שצוינה עבור PDF אינה קיימת 126
פרמטר MissingCookieName שם העוגיה חסר 127
פרמטר MissingCookie דומיין תחום העוגיה חסר 128
ParameterInvalidCookieName שם קובץ cookie לא חוקי 129
פרמטרInvalidCookieDomain דומיין לא חוקי של קובצי cookie 130
פרמטר InvalidCookie מחיקה ערך מחיקת קובץ cookie לא חוקי 131
ParameterInvalidCookieHTTP ערך HTTP של קובץ cookie לא חוקי 132
פרמטר InvalidCookieExpiry תפוגה של עוגיות לא חוקיות 133
ParameterInvalidCacheValue ערך מטמון לא חוקי 134
ParameterInvalidDownloadValue ערך הורדה לא חוקי 135
ParameterInvalidSupressValue ערך דיכוי לא חוקי 136
פרמטר מתעלםWaterMarkמזהה חסר watermark מזהה 137
פרמטר לא תקףWaterMarkמזהה נכה watermark מזהה 138
פרמטר לא תקףWaterMarkXPos נכה watermark מיקום x 139
פרמטר לא תקףWaterMarkYPos נכה watermark מיקום y 140
פרמטר מתעלםWaterMarkפוּרמָט Watermark לא נמצא 141
פרמטרWaterMarkגדול מדי Watermark גדול מדי 142
פרמטר MissingParameters פרמטרים חסרים 143
ParameterQualityTooLarge פרמטר איכותי גדול מדי 144
ParameterQualityTooSmall פרמטר האיכות קטן מדי 145
ParameterRepeatTooSmall חזור על פרמטר קטן מדי 149
ParameterInvalidReverse פרמטר הפוך לא חוקי 150
פרמטר FPSTooLarge מסגרות לשנייה פרמטר גדול מדי 151
פרמטר FPSTooSmall מסגרות לשנייה פרמטר קטנות מדי 152
ParameterSpeedTooFast פרמטר מהירות מהיר מדי 153
ParameterSpeedTooSlow פרמטר המהירות איטי מדי 154
פרמטר InvalidAnimationCombination השילוב של פרמטרי משך הזמן, FPS, רוחב וגובה גדול מדי 155
ParameterStartTooSmall התחל פרמטר קטן מדי 156
פרמטר DurationTooSmall פרמטר משך זמן קטן מדי 157
פרמטר NoHTML לא נקבע HTML 163
ParameterInvalidTargetValue צוין יעד לא חוקי 165
ParameterInvalidHideValue אלמנט לא חוקי להסתרה שצוין 166
ParameterInvalidIncludeImages כלול פרמטר קישורים עבור DOCX 167
פרמטרInvalidExportURL כתובת אתר ליצוא לא חוקית 168
פרמטר InvalidWaitForue המתנה לא חוקית לנקוב 169
פרמטר ערך לא חוקי צוין שקוף לא חוקי 170
ParameterInvalidEncryption Key צוין מפתח הצפנה לא חוקי 171
פרמטריםInvalidNoAds צוין ערך מודעה לא חוקי 172
ParameterInvalidProxy הגדרות שרת proxy לא חוקיות סופקו 173
ParameterInvalidNoNotify צוין ערך התראה על קובץ cookie לא חוקי 174
פרמטר InvalidHD צוין ערך לא חוקי בהגדרה גבוהה 176
NetworkServerOffline שרת במצב לא מקוון 200
NetworkGeneralError שגיאת רשת כללית 201
NetworkDDOSAttack פיגוע מניעת השירות מופץ 202
RenderingError שגיאת טיוח כללית 300
RenderingMissingScreenshot צילום מסך חסר 301
GenericError שגיאה כללית 400
UpgradeRequired שדרוג נדרש 500
שלחSaveשְׁגִיאָה שלח save שגיאה 600
FileNonExistantPath נתיב הקבצים אינו קיים 601