כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

אתרי מסך ועוד. באמצעות אובייקט COM

ממשק API של ASP.NET

ה- ASP.NET DLL הוא גם אובייקט COM שמשמעותו כולה ממשק API של GrabzIt ASP.NET ניתן להשתמש בסביבות רבות, כל עוד במחשב היעד מותקנת גם מלאה .NET Framework. כך למשל ניתן להשתמש בו כדי לצלם צילום מסך ממאקרו, CScript, JScript, ASP קלאסי, C ++ או כל שפת תכנות אחרת התואמת COM.

תחילת העבודה

כדי להתחיל להשתמש ב- GrabzIt כאובייקט COM, התקן תחילה את ה- של .NET Framework ואז הורד את ספריית ASP.NET. ואז לחלץ את הקבצים RegisterCOM.bat ו- GrabzIt.dll intאותה ספרייה כמו האפליקציה שלך.

לאחר מכן יש לרשום את אובייקט ה- GrabzIt COM, ניתן לעשות זאת באמצעות הרגasm.exe כרגיל. או שאתה יכול להשתמש ב- RegisterCOM.bat קובץ. לחץ לחיצה ימנית על RegisterCOM.bat ובחר הפעל כמנהל. ואז בחר לרשום את האובייקט COM כרכיב סיביות 64 או 32. בדוק שפלט קובץ העטלף קובע שאובייקט ה- COM נרשם בהצלחה לפני סגירת החלון.

דוגמאות לשימוש באובייקט GrabzIt COM

לאחר הרשמת ה- DLL לא ניתן להשתמש בשום מקום במערכת. השיטות והכיתות שהועמדו לרשותם באמצעות רכיב ה- COM של GrabzIt מסומנים COM ב תיעוד ASP.NET.

להלן דוגמה פשוטה לצילום מסך של גוגל באמצעות JScript. זכור לוודא שלסקריפט יש מספיק זכויות לאחסן את צילום המסך בספרייה שצוינה.

try
{
  var grabzit = new ActiveXObject("GrabzIt.GrabzItClient");
  var options = new ActiveXObject("GrabzIt.Parameters.ImageOptions");

  grabzit.ApplicationKey = "Sign in to view your Application Key";
  grabzit.ApplicationSecret = "Sign in to view your Application Secret")%>";
  grabzit.URLToImage("https://www.tesla.com", options);
  grabzit.SaveTo("C:\\tmp\\test.jpg");
}
catch(e)
{
  //do something with a exception
  //e.description;
}

כדי לבצע את הדוגמה של JScript לעיל, save זה לקובץ למשל screenshot.js ואז לפתוח חלון שורת פקודה. נווט אל מיקום הקובץ. ואז הפעל את הפקודה wscript screenshot.js.

בשלב הבא, אותו אובייקט COM עומד לשמש בדוגמה מורכבת יותר באמצעות Classic ASP. יתכן ששמת לב שהרכוש Country, המהווה enum בספריה. GrabzIt. NET מוגדר ל- 1. הסיבה לכך היא שאינומים אינם זמינים ב- ASP קלאסי והערכים המספריים של enums שצוינו ב- תיעוד ASP.NET, יש להשתמש בעת השימוש ברכיב ה- COM של GrabzIt.

Dim grabzit 
Dim options

set grabzit = Server.CreateObject("GrabzIt.GrabzItClient")
set options = Server.CreateObject("GrabzIt.Parameters.ImageOptions")

options.OutputWidth = 100
options.OutputHeight = 100
options.Country = 1

grabzit.ApplicationKey = "Sign in to view your Application Key"
grabzit.ApplicationSecret = "Sign in to view your Application Secret")%>"
call grabzit.URLToImage("https://www.tesla.com", (options))
call grabzit.SaveTo("C:\\tmp\\test.jpg")

שגיאה: שיחה או טיעון לא תקפים בנוהל

פירוש הדבר שהנוהל שגוי או טיעון שגוי. עם אובייקט ה- COM של GrabzIt, חשוב לוודא שכל הארגומנטים מוגדרים. זו הסיבה שבדוגמה הראשונה את ImageOptions אובייקט מועבר URLToImage למרות שלא נקבעו אפשרויות.